Work with us
Work with us

Interspectral tar in 4 msek i investering

Interspectral tar in 4 miljoner sek i investering från investerarna Lars Svensson – Rambas, Thorbjörn Fors – Fluvius och Östersidan förvaltning AB.

Rambas, Fluvius och Östersidan förvaltning investerade även 5 miljoner under 2019 för Interspectral att användas till att accelerera produkt- och affärsutveckling för att fortsätta växa på nya marknader. 

Kapitaltillskottet i den här rundan kommer att användas till fortsatt utveckling av Interspectrals streaming-produkter, likväl som till utveckling av en utökad produktportfölj inom såväl industrisegmentet som vetenskapskommunikation.

“Det är ett välkommet tillskott i en tid när hela världen möter en förändrad ekonomisk situation och marknaden letar efter produkter och tjänster som gör det möjligt till distansarbete och parallellt arbete på avstånd,” säger Louise Lennersten, VD för Interspectral. “Personligen tror jag inte på att sakta ner under en kris utan att använda de möjligheter till omställning som bjuds och hitta nya och kompletterande lösningar som passar en återhämtad värld. Ingen har väl bromsat sig uppför en uppförsbacke! Vi måste också säkerställa att vi inte tappar takt i vår utveckling trots krisen.”

”Östersidan Förvaltning är mycket glada över att se Interspectrals ansträngningar under dessa konstiga tider. Trots Covid-19 har företaget lyckats behålla sin position samtidigt som de har kommit med spännande utvecklingsplaner”, säger Victor Hielte från Östersidan Förvaltning.


ABOUT INTERSPECTRAL
Interspectral was founded in 2015 and has since grown steadily with its flagship visualization software, Inside Explorer. Interspectral has a global reach with about 100 customers in nearly 40 countries in both the private sector and public sector, with a concentration on the education industry. In 2018, a successful test project with Siemens resulted in Interspectral developing a new software, AM Explorer, that provided additive manufacturing (3D manufacturing), which in itself led to increased opportunities also within this market area.

ABOUT LARS SVENSSON
Lars has extensive experience in software development from companies/organizations such as Saab, Ericsson and ESA. His employment at ESA gave him experience to live and work in an international environment. He founded and managed as a partner, Linsoft, a company focused on software development. He held the title, CEO for 17 years at Linsoft. In recent years, Lars has devoted himself too investing in, and in other ways, helping startup companies. The number of companies sum up to more than ten today, such as the e-health company Linkura and the 3D printer company Wematter. He is on the board of both companies.

ABOUT THORBJÖRN FORS
Thorbjörn is a global leader in the energy industry. He invests privately in Interspectral and has previously invested in other young growth companies.

ABOUT ÖSTERSIDAN FÖRVALTNINGS AKTIEBOLAG
Östersidan Förvaltning AB is a family run investment company based in Gothenburg. The company invests primarily in high growth privately held companies. The company portfolio is varied, and currently includes both retail product companies, investments in AI, and big data companies.

See all posts

Industry News

View all